Student Organizations

♦ Kalayaan College Student Council

♦ Psychological Association of Kalayaan College (PAKC)

♦ Kalayaan Literary Circle (KLC)

♦ Multimedia Organization of Kalayaan College (MMOrg)

♦ Kalayaan Law Society (KLAWS)

♦ Kalayaan Union of Journalists (KUJ)

♦ Kalayaan Music Organization (KAMO)

♦ Kalayaan Management Organization (KAMA)

♦ Kalayaan Athletics Management Organization (KAMAO)

♦ Likhang Operata sa Kalayaan (LOKAL)